Sector


Temse, parel aan de Schelde...
"Tempseca feliciter sita ad ripam Scaldis..." zo schreef destijds een Romeins officier bij het aanschouwen van wat nu het huidige Temse wordt genoemd.  Inderdaad: "Temse gelukkig gelegen aan de oevers van de Schelde..."
De oudste sporen van bewoning in de kerngemeente Temse gaan terug tot in de steentijd (11 000 - 9 500 vóór Christus). Archeologische vondsten uit de late Bronstijd, de IJzertijd en de Gallo-Romeinse periode worden in verschillende musea bewaard. Temse, met Waasmunster de oudste parochie van het Land van Waas, werd vóór 772 gekerstend. Sint-Amelberga (690-772) liet er de eerste bidplaats bouwen.  Temse werd in 864 door de Graaf van Vlaanderen aan de Sint-Pietersabdij (oorspronkelijke naam: Blandinusabdij) van Gent geschonken. Reeds in de 13de eeuw vormde Temse een welvarende gemeenschap. In 1264 kreeg de gemeente een weekmarkt, die in 1519 door Karel V hernieuwd en uitgebreid werd met een jaarmarkt. Tot 1460 werd Temse beheerd door een riddervoogd in naam van de Sint-Pietersabdij.  In 1491 kocht Roeland Lefèvre, Temses eerste wereldlijke heer, de burcht en de heerlijkheid van Temse. Hij kocht in 1491 de burcht en de heerlijkheid van Temse van de Sint-Pietersabdij van Gent, die vanaf 864 juridisch eigenaar was. Roeland Lefèvre werd Temses grote weldoener: hij werd ‘den goeden heer’ genoemd, o.m. omdat hij na een brand in de O.L.V.-kerk (1496) bij Filips de Schone toelating verkreeg om de helft van de belastingsopbrengst aan het herstel van de kerk te besteden. Ook begiftigde hij rijkelijk de zusters van het klooster Sint-Anna-Consolatie (Kasteelstraat), die armen en zieken verzorgden. Roeland Lefèvre en zijn echtgenote Hadewigis van Heemstede overleden allebei in 1517. Zij werden begraven in de O.L.V.-kerk, in het praalgraf in de zuidelijke zijbeuk. De burcht en de heerlijkheid bleven tot aan de Franse Revolutie door Roelands opvolgers beheerd.  De burcht werd in 1783 afgebroken en vervangen door een kasteel in classicistische stijl, dat op zijn beurt werd gesloopt in 1965. Temse werd in 1796 kantonhoofdplaats. Een maquette van de burcht is te bezichtigen in het Gemeentemuseum in de Kasteelstraat, 2de verdieping.  De rest van het grondgebied van de fusiegemeente Temse was - met uitzondering van een gedeelte van Tielrode - bezit van de Graaf van Vlaanderen en was onder de Keure van Waas in verscheidene grafelijke heerlijkheden ingedeeld.  Tielrode wordt het eerst vermeld in 860. Een gedeelte van Tielrode was kloosterbezit van de abdij van Lobbes.  Elversele wordt het eerst vermeld in 1123.  Steendorp wordt onder de vroegere benaming Scausele het eerst vermeld in 1166. Het werd pas in 1881 zelfstandig; voorheen was het een gehucht van Bazel.  Alle voormelde plaatsen waren reeds in de Romeinse periode bewoond.  Door de fusie van gemeenten in 1977 werden Temse, Steendorp, Tielrode en Elversele samengevoegd tot de nieuwe gemeente Temse.


 
    
 
  LOGIN


LOKAALWEB Media
Leopold II Laan 35
9200 Dendermonde
052.20.06.62
0470.20.06.00
info@lokaalweb.be