terug  
 
 
Privacy Policy

Virtueel.be respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Virtueel.be-website, en het gebruik dat Virtueel.be van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Virtueel.be gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info te bezorgen. Ze worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Virtueel.be verkoopt geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Virtueel.be. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Virtueel.be. 
 
    
 
  LOGIN


LOKAALWEB Media
Leopold II Laan 35
9200 Dendermonde
052.20.06.62
0470.20.06.00
info@lokaalweb.be