Sector
GEMEENTEHUIS - INFO

In de brons- en ijzertijd vestigden zich de eerste mensen aan de oevers van de Durme (de vroegste vondsten dateren van ca. 2000 jaar voor Chr.)
Tijdens de Gallo-Romeinse periode ontstond een belangrijk handelscentrum niet ver van de huidige dorpskern, de “Vicus Pontrave”.
Uit de Frankische en Merovingische tijd zijn weinig cultuursporen overgebleven, nochtans hebben de woonkernen van Waasmunster, Sombeke en Sint-Anna de typische driehoekige ‘Dries’-structuur.
Tijdens de vroege middeleeuwen, omstreeks het jaar 800, voltrok zich ten tijde van Karel de Grote de eerste kerstening van het Waasland.
De vroege aanwezigheid van een kloostergemeenschap is dan ook de etymologische verklaring van de naam van de gemeente (Wasiae – Monasterium).
Als gevolg van deze pioniersrol was Waasmunster, samen met Beveren, Rupelmonde en Temse één van de vier kerkelijke centra van het Waasland.
Op verzoek van de Doornikse bisschop Walter de Marvis stichtten enkele zusters van het klooster ‘Les Prez-Porchins in 1237-1238 op een plaats langs de rivier de Durme die toponymisch ‘Hoogendonck’ genoemd werd, de eerste abdij van Roosenberg (Monte Rosarium).
Onder het rechtstreeks gezag van de graaf van Vlaanderen vervulde Waasmunster als één van de negentien keurdorpen van het Waasland zijn rol als administratief centrum. Samen met het naburige Elversele vormde Waasmunster een Vierschaar, die door zeven schepenen werd bestuurd. De schout of baljuw vervulde een louter administratieve taak en trad op als contactpersoon tussen de Vierschaar en de graaf van Vlaanderen. Bovendien bevonden er zich op het grondgebied een twintigtal heerlijkheden en lenen die afzonderlijk werden bestuurd, zoals Pontrave (1165), Ten Reyen (1311) Van Roden (1420) en Sombeke (1418).
Met de Franse bezetting kwam er een einde aan dit feodaal stelsel van de middeleeuwen. Waasmunster werd ingedeeld bij het arrondissement Dendermonde.
Tijdens de 19de eeuw verloor Waasmunster aan belang. De industriële revolutie ging ook aan deze gemeente voorbij. Hierdoor behield Waasmunster haar landelijk karakter.
Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw genoten mensen van meer vrije tijd en zochten rust en ontspanning tijdens de weekends. Waasmunster werd een residentiële woongemeente met verschillende horecazaken op de Heide. Met de aanleg van de autoweg E17 in 1971 werd Waasmunster een toeristische trekpleister voor de “dagjestoerist” die houdt van ontspanning, rust en een gezellige groene omgeving.
 


 
    
 
  LOGIN


LOKAALWEB Media
Leopold II Laan 35
9200 Dendermonde
052.20.06.62
0470.20.06.00
info@lokaalweb.be